(1)
Guarcax, D.; Mantovani Gomes Barbosa, T. Sotz’il: Rescate Y Memoria De La Cultura Maya - Entrevista a Daniel Guarcax. Ephemera 2022, 5, 16-25.