[1]
D. Guarcax e T. Mantovani Gomes Barbosa, “Sotz’il: Rescate y memoria de la cultura Maya - Entrevista a Daniel Guarcax”, Ephemera, vol. 5, nº 10, p. 16-25, jul. 2022.